De Europese Commissie wil een eind maken aan de overdaad aan cookie-meldingen waar een internetgebruiker mee wordt geconfronteerd. Na het aanklikken van websites moeten gebruikers eerst aangeven of ze accepteren dat er cookies worden geplaatst.

Websites hoeven geen toestemming meer te vragen voor het plaatsen van niet-privacygevoelige cookies die bijvoorbeeld het aantal bezoekers tellen, staat in het Brusselse voorstel. De commissie heeft ook voorstellen om de privacy van internetgebruikers beter te beschermen. De commissie wil de communicatiediensten bijvoorbeeld verplichten om zowel de inhoud van de boodschappen als de gegevens over tijdstip en locatie van het versturen te anonimiseren of te verwijderen als de gebruiker niet wil dat ze worden bewaard.

De cookie bepaling in de Telecommunicatiewet geeft aan dat websitehouders via een zogeheten ‘cookie melding’ toestemming moeten vragen om tracking cookies van bezoekers uit te lezen. Voorheen gold deze regel ook voor de plaatsing van analytics cookies en affiliate cookies, maar dat is in maart 2015 geschrapt.

De cookie meldingen, die voor websitebezoekers een doorn in het oog zijn, zijn als het aan de Europese Commissie ligt straks verleden tijd. De tracking cookies worden standaard geblokkeerd door de browser en consumenten kunnen alleen gevolgd worden als zij in de browser nadrukkelijk toestemming hebben gegeven voor het delen van hun browse gegevens.

Verder moeten internetgebruikers in de toekomst kunnen aangeven dat ze geen spam meer willen ontvangen. De voorstellen moeten nog worden goedgekeurd door het Europees Parlement en de afzonderlijke EU-lidstaten.